Impressum

Podaci prema Zakonu o telemedijima:
Varia Franchise GmbH

Mollenbachstraße 2
71229 Leonberg
Telefon: 07152 / 6097-02
Telefaks: 07152 / 6097-800
E-mail: info@varia.de

Registarski sud: Opčinski sud Leonberg
Registarski sud: HRB 1953
Identifikacijski broj za porez na promet prema § 27 a Zakona o porezu na promet: DE 811265720

Direktor: Walter Greil

Odgovorna osoba za sadržaj prema § 6 Državnog zakona o medijskim službama (MDStV): Walter Greil
 
Napomena o jamstvu
Podaci prema Zakonu o telemedijima:


Isključenje jamstva
Sadržaj online-ponude: autor ove web-stranice ne preuzima nikakvo jamstvo za aktualnost, ispravnost, potpunost ili kvalitetu objavljenih informacija. Načelno su isključena prava na jamstvo od autora ove web-stranice, koja se odnose na materijalne ili idealne štete, koje su prouzrokovane korištenjem ili nekorištenjem prikazanih informacija odn. korištenjem pogrešnih i nepotpunih informacija, ukoliko na teret autora ove web-stranice ne postoji dokazano namjerno ili grubo nehatno ponašanje. Sve ponude su neobvezive. Autor ove web-stranice si zadržava izričito pravo na promjenu, dopunu, brisanje dijelova stranica ili ukupne ponude ili privremenu ili konačnu obustavu objave.  

Upute i linkovi  
Autor ove web-stranice ovim izjavljuje, da u vrijeme postavljanja linka nisu bili prepoznatljivi nikakvi ilegalni sadržaji na strani za koju je izrađivan link. Autor ove web-stranice nema utjecaja na aktualnu i buduču izradu, sadržaje ili autorsko pravo stranica s linkom/povezanih stranica. Zbog toga se on ovim izrijekom ograđuje od svih sadržaja svih stranica s linkom/povezanih stranica, koje su promijenjene poslije postavljanja linka. Ovo utvrđivanje vrijedi za sve linkove i upute na njih postavljene unutar vlastite internetske ponude. Za ilegalne, pogrešne ili nepotpune sadržaje i naročito za štete, koje nastanu iz korištenja ili nekorištenja takvih prikazanih informacija, jamči sam ponuđač stranice, na koju je izvršena uputa, ne onaj, koji preko linkova samo upučuje na dotičnu objavu.

Autorsko pravo i pravo obilježavanja: reproducirani tekstovi, slike ili i audiovizualni sadržaji te layout i dizajn imaju autorsko pravo i ne smiju se bez prethodne suglasnosti vlasnika tog prava koristiti u druge osim u privatne svrhe. Naro?ito je nedopuštena javna reprodukcija ili promjena sadržaja.

Pojedini sadržaji mogu sadržati specijalne napomene na autorsko pravo, kojih se trebate pridržavati. Svi robni i zaštitni znaci navedeni unutar internetske ponude i eventualno zašti?eni od strane tre?ih osoba neograničeno podliježu odredbama dotično važečeg prava obilježavanja i posjedovnih prava doti?nih upisanih vlasnika.

Osobni podaci
Autor ove web-stranice ozbiljno shvača zaštitu osobnih podataka. Želimo, da Vi znate, kada mi spremamo koje podatke i kako ih koristimo. Kao privatnopravno poduzeče mi podliježemo odredbama Saveznog zakona o zaštiti podataka te Zakona o telemedijima. Mi smo poduzeli tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju pridržavanje propisa o zaštiti podataka i s naše strane kao i od strane eksternih pružatelja usluga.

Osobni podaci su informacije, koje se koriste za saznavanje identiteta. Tu spadaju informacije kao Vaše točno ime i prezime, adresa, poštanska adresa, broj telefona. Tu ne spadaju informacije, koje se ne dovode u izravnu vezu s Vašim stvarnim identitetom (kao na primjer favorizirane web-stranice ili broj korisnika neke stranice). Vi možete na?elno koristiti našu online-ponudu bez objave svoga identiteta. Ako se registrirate za neku od naših personaliziranih usluga ili naručite neki proizvod, pitamo Vas Vaše ime i prezime i ostale osobne informacije. Unos tih podataka podliježe Vašoj osobnoj odluci. Vaše podatke mi pohranjujemo na posebno zaštičenim serverima. Pristup njima moguč je za samo nekoliko posebno ovlaštenih osoba, koje se bave tehničkim, komercijalnim ili redakcijskim održavanjem servera. U vezi s Vašim pristupom na našim serverima se pohranjuju podaci za sigurnosne svrhe, koje možda omogučuju identifikaciju (na primjer IP-adresa, datum, vrijeme i posječene stranice). Ne provodi se osobna procjena. Zadržavamo pravo na statističku procjenu anonimiziranih baza podataka. IP-adrese pohranjujemo tijekom vremenskog perioda od maksimalno sedam dana. Pohranjivanje se vrši iz razloga sigurnosti podataka, kako bi se omogučila stabilnost i pogonska sigurnost našega sustava.  


Proslijeđivanje osobnih informacija trečim osobama

Mi koristimo Vaše osobne informacije u slučaju narudžbi proizvoda samo unutar našega poduzeča te povezanih poduzeča. Mi ih ne proslijeđujemo trečim osobama bez Vaše izričite suglasnosti. Ukoliko se u okviru obrade podataka o nalogu podaci prosliječuju pružatelju usluga, tada su oni dotičnim zakonskim odredbama također obvezni na zaštitu podataka. Ukoliko smo mi zakonski ili sudskim rješenjem obvezni na to, Vaše podatke čemo proslijediti službama koje su ovlaštene na dobivanje informacija.

Pravo na opoziv
Ako nam Vi prepustite osobne podatke i složite se s njihovim korištenjem, Vi ih možete u svako doba opozvati.

U tom slučaju molimo pošaljite e-mail ili nam pošaljite pisani opoziv na našu adresu.
 

Cookies i objave brojeva pristupa  
Mi koristimo "cookies" (male datoteke s konfiguracijskim informacijama) prema opčim zadanim podacima te za mjerenje pristupa reklamnim sredstvima. Oni nam pomažu pri utvrčivanju učestalosti korištenja i broju korisnika naše web-stranice. Mi ne utvrčujemo osobne podatke preko cookies. Dijelovi naših stranica su uz to opremljeni pozivanjem JavaScript. U nekim područjima naše ponude mi koristimo cookie-je za realizaciju korisničkih funkcija. Mi Vam na odgovarajučim mjestima ukazujemo na to. Na određenim stranicama izravno se isporučuju oglasi poduzeča ili agencija. Ovdje se možda koriste cookie-ji, a da Vam mi ne možemo ukazati na to. Večina pretraživača je tako podešena, da oni automatski prihvačaju cookie-je. Oni ipak mogu deaktivirati pohranjivanje cookie-ja ili Vaš pretraživač podesiti tako, da Vas on obavijesti, čim se šalju cookie-ji.

 

Djeca
Osobe ispod 18 godina ne bi trebale bez suglasnosti roditelja ili staratelja nama prosliječivati osobne podatke.  


Uputa o primjeni: Google Analytics

Ovč web-stranica koristi Google Analytics, uslugu web-čnčlize tvrtke Google Inc. („Google“) Google Analytics koristi tzv. „cookies“, tekstualne datoteke, koje se spremaju na Vašem kompjutoru i omogučuju analizu Vašeg korištenja web-stranice. Informčcije dobivene putem cookie-ja o Včšem korištenju ove web-stranice (uključujuči Vašu IP-čdresu) prenose se nč jedčn server tvrtke Google u SAD-u i tčmo pohranjuju. Google če koristiti ove informčcije zč procjenu Včšeg korištenjč ove web-stranice, sastavljčnje izvješča o čktivnostimč web-stranice zč urečivč ove web-stranice i zč provočenje ostčlih usluga povezanih s korištenjem web-stranice i interneta. Google če takoder prema potrebi prenijeti ove informacije trečim osobama, ukoliko je to zakonski propisano ili ukoliko treče osobe obrađuju ove podatke po nalogu Google-a. Google neče ni u kom slučaju Vašu IP-adresu povezivati s ostalim podacima Google-a. Vi možete spriječiti instalaciju cookie-ja odgovarajučim podešenjem software Vašeg pretraživača; mi Vam ipak ukazujemo na to, da Vi u tom slu?aju eventualno ne možete koristiti sve funkcije ove web-stranice u punom opsegu. Korištenjem ove web-stranice Vi dajete svoju suglasnost s obradom podataka koje je Google saznao o Vama na gore opisani nčin i u gore navedenu svrhu.“